handicapten

 

 

Personen met een beperking

 
 
 

U wenst een dag door te brengen in één van onze parken? Wij heten u alvast van harte welkom. De Plopsa-parken werden ontworpen met de grootste zorg en aandacht voor al onze bezoekers. Ook voor zij die net dat tikkeltje meer aandacht nodig hebben. Deze gids werd samengesteld om uw dag zo goed mogelijk in te plannen en overloopt de voorzieningen en diensten voor personen met een beperking waarvan u eventueel gebruik kunt maken.

Deze voorzieningen zijn beschikbaar voor zij die over een zodanige zelfredzaamheid beschikken dat zij niet in staat zijn zonder begeleiding het park en/ of de attractie(s) te bezoeken.

Aangezien onze medewerkers niet bevoegd zijn om enige beoordeling te maken inzake een (niet) zichtbare handicap vragen wij vriendelijk om altijd een attest voor te leggen voor de aankoop van (voordelige) tickets en/of om (eventueel) gebruik te maken van een speciaal doorgangsbewijs. Onder een attest verstaan wij :

- Een doktersattest van een erkend arts ( niet ouder dan 1 jaar ).
- Een gehandicaptenkaart van een erkende organisatie.
- Een zwangerschapsattest ( > 8 maanden zwanger ).

PARKING

Er worden afzonderlijke parkeerplaatsen voorbehouden voor automobilisten op vertoon van een officieel bewijs. De parking is betalend.

 

TOEGANGSTICKETS

Plopsa hanteert speciale voordeeltarieven voor personen met een beperking. Voor zij die in een rolstoel zitten of blind zijn en bijgevolg constante begeleiding nodig hebben, geldt dit speciale voordeeltarief ook voor de begeleider. Deze toegangstickets zijn enkel te koop aan het onthaal in de Plopsa-parken.

Voordeeltarieven voor de verschillende parken:

PERSONEN DIE 'ZELFREDZAAM' ZIJN:

Plopsaland De Panne, Plopsa Coo & Holiday Park:
Ticket voor de gehandicapte: € 20 | Ticket voor de begeleider(s): normaal tarief.

Plopsa Indoor Hasselt & Plopsa Indoor Coevorden:
Ticket voor de gehandicapte: € 10 | Ticket voor de begeleider(s): normaal tarief.

PERSONEN DIE 'NIET ZELFREDZAAM' ZIJN:*

Plopsaland De Panne, Plopsa Coo & Holiday Park:
Ticket voor de gehandicapte: € 20 | Ticket voor max. 1 begeleider: € 20.

Plopsa Indoor Hasselt & Plopsa Indoor Coevorden:
Ticket voor de gehandicapte: € 10 | Ticket voor max. 1 begeleider: € 10.

* Blinden, personen in een rolstoel en personen met een doktersattest met specifieke vermelding "Niet Zelfredzaam".

 

DOORGANGSBEWIJS

Aangezien de toegangsmodaliteiten bij elke attractie verschillend zijn, vragen wij u om samen met uw begeleider(s) bij het onthaal de raad te vragen van onze medewerkers. Zij zullen u in voorkomend geval een doorgangsbewijs (armbandje) overhandigen. Dit doorgangsbewijs, voorbehouden aan personen met een beperking die niet zelfredzaam zijn, laat de houder toe bepaalde attracties en theaterzalen te betreden via een specifieke toegang en dit samen met de begeleider en 2 extra personen naar keuze.* Attracties: via de uitgang. Theaterzalen: gelieve hiervoor steeds een medewerker aan te spreken.

Dit doorgangsbewijs wordt enkel verstrekt aan niet zelfredzame personen :

- Personen in een rolstoel met attest
- Blinden met attest
- Personen met een doktersattest met vermelding “onmogelijk wachtrijen te volgen”


Attracties waarbij het doorgangsbewijs NIET geldt:

PLOPSALAND

DE PANNE

PLOPSA COO

PLOPSA INDOOR COEVORDEN

HOLIDAY PARK

SuperSplash

Coaster

Anubis

Holly’s Wilde Autofahrt

De Vleermuis

Zetellift

 

bigFMExpeditionGeForce

Anubis

Bobslee

 

BountyTower

De Boomstammetjes

Splash

 

Free FallTower

SpringFlyer

Mega Mindy Flyer

 

Teufelsfässer

 

Karting

 

Donnerfluss

*Indien u met meer dan 4 personen van deze voorrangsregel gebruik wenst te maken, kan dit enkel wanneer u vooraf schriftelijk contact opneemt met het directiesecretariaat.

 

 

BIJZONDERE AANDACHT

Bij Plopsa primeert veiligheid boven alles. Om veiligheidsredenen, meer bepaald bij een mogelijke evacuatie, vereisen sommige attracties een goede autonomie en zelfredzaamheid. Begeleiding van personen met een beperking is op elke attractie verplicht. Onder begeleiding verstaan we een persoon ouder dan 15 jaar.

In het kader van de veiligheid kan een attractiebediener u adviseren om een attractie niet te betreden. De finale beslissing ligt echter bij u. Indien u de attractie toch wenst te betreden, wordt u het document “toelating tot een attractie onder eigen verantwoordelijkheid” ter ondertekening voorgelegd.

Het verdient aanbeveling dat u eerst de werking van de attractie goed bekijkt alvorens u een beslissing neemt. Aarzel niet om de raad te vragen van onze attractiebedieners.

 

TOEGANKELIJKSHEIDSVOORWAARDEN

De toegankelijkheidsvoorwaarden die betrekking hebben op lichaamsgrootte zijn conform de veiligheidsvoorschriften van de constructeurs en het keuringsorganisme Tüv en worden steeds strikt toegepast. In dit geval wordt de toegang niet overgelaten aan uw eigen appreciatie, ook niet na het ondertekenen van een toelating onder eigen verantwoordelijkheid.

U kan de toegankelijkheidsvoorwaarden terugvinden op het grote overzichtsbord alsook op de individuele attractieborden.

Het is niet toegelaten dat onze medewerkers personen met een beperking in of uit de attractie tillen. Dit moet gebeuren door de begeleider(s) of door de personen met een beperking op eigen kracht.

 

PRAKTISCH

ROLSTOELEN

Een beperkt aantal rolstoelen wordt gratis ter beschikking gesteld. Zij zijn ter beschikking aan het onthaal. Er wordt een identiteitsbewijs gevraagd als borg, het verdient aanbeveling vooraf te reserveren indien u van deze dienst gebruik wenst te maken.

TOILETTEN / EERSTE HULP

Alle toiletten in Plopsazijn uitgerust met speciale voorzieningen voor personen met beperkte mobiliteit. Voor specifieke hulp kunt u steeds terecht bij de EHBO-dienst in het park.

GELEIDEHONDEN

Geleidehonden zijn toegelaten in het park, enkel en alleen indien zij voorzien zijn van het officiële, wettelijke hondenjasje.

WINKELS – RESTAURANTS

Alle winkels en restaurants van Plopsa zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers of personen met beperkte mobiliteit. Aarzel niet om de hulp in te roepen van een medewerker indien u bepaalde artikelen niet kan bereiken.