‘Ik vind het heel mooi dat Studio 100 met onder meer Plopsaland een successtory aan het schrijven is, maar eigenlijk is het een beetje té goed gegaan. De huidige inplantingplaats kan dat succes niet meer aan. Veel gemeenten trekken de storende economische activiteit weg uit het centrum ten voordele van woningbouw. Ook rondom Plopsaland staan er woningen en zijn er verkavelingen aan de gang. Als je rekening houdt met de uitbreidingen die het pretpark plant, moet je de cruciale vraag stellen: hoort zo'n bedrijf nog thuis in of in de nabijheid van een bebouwde kom?', meent Frank Imhof.

‘Het gemeentebestuur moet eindelijk eens aan alternatieven durven denken en eventueel op korte termijn een pijnlijke beslissing nemen. Waar het pretpark dan naartoe moet? Dat is hun probleem. Misschien kunnen ze over de grens in Frankrijk terecht. Adinkerke kan beter andere toeristische kaarten trekken, zoals de uitbouw van een binnenjachthaven.'

Flessenhals

Zou een verhuis van het pretpark het fileprobleem in Adinkerke oplossen? De Afdeling Wegen en Verkeer stelde onlangs de aanleg van een oostelijke ringweg en parking voor als alternatief om de stroom auto's naar De Panne of Plopsaland uit de dorpskern te verwijderen.

Frank Imhof: ‘Volgens het MER (milieu effecten rapport) kan de N34 een kleine 940 wagens per uur aan, terwijl het er nu – door het succes van Plopsaland – meer dan 2.000 zijn. Volgens de ramingen zullen er in 2020 zelfs meer dan 3.000 zijn.

‘De hamvraag is: hoe snel kunnen al die auto's de parkings op via de oostelijke ringweg? De toegang tot de parkings is de klassieke flessenhals waardoor veel chauffeurs alternatieven zullen zoeken om de ontstane wachttijden te vermijden en dan zitten we weer in het huidige scenario. Is het in deze tijd nog verantwoord zulke enorme investeringen te doen voor één enkel bedrijf? Vergeet niet dat de toeristische sector onder die problemen lijdt: toeristen mijden De Panne omwille van het fileprobleem in Adinkerke. Plopsaland plant ook de bouw van een hotel en een congrescentrum. Dat is allemaal ten nadele van de plaatselijke middenstand. Kan één onderneming een fijne en leuke gemeente in een wurggreep houden?'

Best grappig

Steve Van den Kerkhof, algemeen directeur van Plopsaland, zegt dat hij het voorstel van Imhof ‘best grappig' vindt. Hij wijst er wel op dat Plopsaland De Panne veel positieve invloed op de omgeving heeft. ‘Plopsaland staat voor meer dan 250 voltijdse jobs en zorgt voor meer dan 250.000 overnachtingen in de omgeving', zegt Steve Van den Kerkhof.